.

6 Szukajcie Jehowy, dopóki można go znaleźć.
Wzywajcie go, dopóki jest blisko.
7 Niech niegodziwiec porzuci swą drogę,
a krzywdziciel — swe myśli;
i niech się nawróci do Jehowy, który się nad nim zmiłuje,
oraz do naszego Boga, gdyż hojnie przebaczy.
(Izaj 55:6-7)