.

6 Szukajcie Jehowy, dopóki można go znaleźć.
Wzywajcie go, dopóki jest blisko.
7 Niech niegodziwiec porzuci swą drogę,
a krzywdziciel — swe myśli;
i niech się nawróci do Jehowy, który się nad nim zmiłuje,
oraz do naszego Boga, gdyż hojnie przebaczy.
(Izaj 55:6-7)


...

12 „Ale przed tym wszystkim ludzie pochwycą was w swe ręce i będą was prześladować,+ wydając was do synagog i więzień, oraz będą was ciągać przed królów i namiestników ze względu na moje imię.+13 To pozwoli wam dać świadectwo.+14 Dlatego postanówcie w swych sercach nie ćwiczyć zawczasu, jak się bronić,+ 15 dam wam bowiem usta i mądrość, której wasi przeciwnicy wszyscy razem nie zdołają się oprzeć ani sprzeciwić.+ 16 Ponadto będziecie wydawani nawet przez rodziców+ i braci, i krewnych, i przyjaciół i oni przyprawią niektórych z was o śmierć;+ 17 i ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich ludzi.+ 18 Na pewno jednak ani jeden włos+ wam z głowy nie zginie. 19 Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze dusze.+

(Łukasza 21:12-19)


...

Ukorzcie się zatem pod potężną ręką Boga,
aby was wywyższył w stosownym czasie;
zarazem przerzućcie na niego wszelką waszą troskę,
gdyż on się o was troszczy.
Zachowujcie trzeźwość umysłu, bądźcie czujni.
Wasz wróg, Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć.
Ale przeciwstawcie się mu,+ stali w wierze,
wiedząc, że jeśli chodzi o cierpienia, to samo dzieje się w całej społeczności waszych braci na świecie.
A gdy już przez krótką chwilę pocierpicie,
Bóg wszelkiej życzliwości niezasłużonej, który was powołał do swej wiecznej chwały
w jedności z Chrystusem, sam dokończy waszego szkolenia,
utwierdzi was i umocni.
    Jemu potęga na wieki.
                 Amen.
(1Piotra 5:6-11)

...

Dlatego nie dajemy za wygraną,
a nawet jeśli człowiek, którym jesteśmy na zewnątrz, niszczeje,
to człowiek, którym jesteśmy wewnątrz,odnawia się dzień po dniu.
Bo chociaż ucisk jest chwilowy i lekki,
sprawia dla nas chwałę, która nabiera coraz większej wagi i jest wieczna;
a my mamy oczy zwrócone nie na to, co widoczne,
lecz na to, co niewidoczne.
To bowiem, co widoczne, jest tymczasowe,
ale to, co niewidoczne, jest wieczne.
(2Kor 4:16-18)
...


Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas
i jest bratem urodzonym na czasy udręki
(Przysłów 17:17)...

Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.

(1 Jana 3:18-23)


...

Nie dziwcie się, bracia, że świat was nienawidzi.
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,ponieważ miłujemy braci.
Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że w żadnym zabójcy nie pozostaje życie wieczne.
Po tym poznaliśmy miłość,że on wydał za nas swą duszę;
i my mamy obowiązek wydać swe dusze za naszych braci.
Ale jeśli ktoś ma środki tego świata służące do podtrzymywania życia i widzi swego brata w potrzebie,
a jednak zamyka przed nim drzwi swego tkliwego współczucia,
to jakże pozostaje w nim miłość do Boga?
Dziateczki, nie miłujmy słowem ani językiem,lecz uczynkiem i prawdą.

(1 Jana 3:13-18)